Energiaselvitysten ja -todistusten laadintatyökalu

Tervetuloa tutustumaan E-Laskimeen!

E-Laskin on web-selaimessa toimiva sovellus rakennusten energialaskelmien laatimiseen. E-Laskimella voidaan laskea rakennuksen standardisoitu energiankulutuksen vertailuluku, eli E-luku kuukausitason laskentamenetelmää hyödyntäen. E-luvun lisäksi sovellus laskee samalla myös mm. rakennuksen energiankulutuksen suunnitteluarvojen ja todellisen sijaintipaikkakunnan mukaan.

E-Laskimella saat luotua mm. seuraavat laskelmat ja dokumentit:

  • uudisrakennusten energiaselvitykset
  • olemassa olevien rakennusten energiaselvitykset korjaus- ja muutostöiden yhteydessä
  • olemassa olevien rakennusten sekä uudisrakennusten energiatodistukset
  • E-luvun vertailulaskelmat esim. ARA:n energiatukihakemusten liitteeksi.

Energiatodistusten siirto E-Laskimesta ARA:n Energiatodistusrekisteri.fi -palveluun onnistuu automatisoidusti.

Kokeile E-Laskinta 30 päivän ajan ilmaiseksi!

E-Laskin antaa käyttäjälle mahdollisuuden tarkastella myös kaikkia merkittäviä laskennan välituloksia sekä luo käyttäjälle yksityiskohtaisen visuaalisen ja numeerisen esityksen siitä, mihin energiaa kussakin rakennuksessa käytetään auttaen käyttäjää tunnistamaan rakennuksen energiansäästöpotentiaalin.

Tutustu palvelun käyttöehtoihin.