Energiaselvitysten ja -todistusten laadintatyökalu

Tervetuloa tutustumaan E-Laskimeen!

E-Laskin on web-selaimessa toimiva sovellus rakennusten energialaskelmien laatimiseen. E-Laskimella voidaan laskea rakennuksen standardisoitu energiankulutuksen vertailuluku, eli E-luku kuukausitason laskentamenetelmää hyödyntäen. E-luvun lisäksi sovellus laskee samalla myös mm. rakennuksen energiankulutuksen suunnitteluarvojen ja todellisen sijaintipaikkakunnan mukaan.

E-Laskimella saat luotua mm. seuraavat laskelmat ja dokumentit:

  • uudisrakennusten energiaselvitykset
  • olemassa olevien rakennusten energiaselvitykset korjaus- ja muutostöiden yhteydessä
  • olemassa olevien rakennusten sekä uudisrakennusten energiatodistukset
  • E-luvun vertailulaskelmat esim. ARA:n energiatukihakemusten liitteeksi.

Energiatodistusten siirto E-Laskimesta ARA:n Energiatodistusrekisteri.fi -palveluun onnistuu automatisoidusti.

Kokeile E-Laskinta 30 päivän ajan ilmaiseksi!

E-Laskin antaa käyttäjälle mahdollisuuden tarkastella myös kaikkia merkittäviä laskennan välituloksia sekä luo käyttäjälle yksityiskohtaisen visuaalisen ja numeerisen esityksen siitä, mihin energiaa kussakin rakennuksessa käytetään auttaen käyttäjää tunnistamaan rakennuksen energiansäästöpotentiaalin.