Energiaselvitysten ja -todistusten laadintatyökalu

Ominaisuudet

E-Laskin auttaa rakennusten energiatehokkuuden parissa toimivia tahoja tehostamaan tuottavuutta ja tiedon hallintaa keskittämällä kaiken laskennan yhteen palveluun. Välitulosten laskemiselle erillisiin laskentataulukoihin tai paperille ei ole tarvetta – syötä tiedot E-Laskimeen ja näe niiden vaikutus tuloksiin heti. E-Laskin mahdollistaa mm. rakenneosien pinta-alojen sekä usean ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen sekä tarpeenmukaisen ilmanvaihdoin laskennan. Laskennan tulokset päivittyvät automaattisesti sitä mukaa, kun teet muutoksia projektiin. E-Laskimesta saat tulosteina myös kaikki viranomaisten vaatimat dokumentit.

Tässä vain muutamia toiminnallisuuksia, jotka E-Laskin mahdollistaa. Yksityiskohtaisemmat selostukset sovelluksen tarjoamista toiminnallisuuksista löydät alapuolelta. Tavoitteenamme on myös tuoda E-Laskimeen jatkuvasti uusia toiminnallisuuksia, jotka tehostavat liiketoimintaasi ja auttavat sinua auttamaan asiakkaitasi entistäkin paremmin.

ProjektitRakenteetIlmanvaihtoLämmitys ja käyttövesiTuloksetTulosteet ja integraatiotOmavaraisenergiatSkenariotOhjeistus
Projektit Projektit

Projektinäkymästä löydät kaikki projektisi. Uuden projektin voit luoda nopeasti mihin tahansa aiemmin luomaasi projektiin tai projektisapluunan perustuen. Voit myös käyttää valmiita projektisapluunoita päästäksesi vauhtiin nopeasti.

Uudisrakennuksille ja olemassa oleville rakennuksille on E-Laskimessa omat projektityyppinsä. E-Laskin ohjaa sinua projektin määrityksessä projektityypistä riippuen ja käyttää laskennassa projektityyppiin ja muihin rakennuksen ominaisuuksiin perustuen aina oikeita laskentaparametrejä.

Laskennassa käytettävän lainsäädännön voi halutessaan vaihtaa vuoden 2013 mukaiseen, jolloin voit laatia E-Laskimella myös sellaisen uudisrakennuksen käyttöönottovaiheen energiaselvityksen, jonka rakennuslupa perustuu vuoden 2013 mukaiseen lainsäädäntöön. 

Energiatehokkuuslaskelmat E-Laskimessa voit laatia kaikille rakennustyypeille.

Rakenteet Rakenteet

E-Laskin tarjoaa monia innovatiivisia ratkaisuja projektiin kuuluvien rakenteellisten ratkaisujen määrittämiseen. Näiden ratkaisujen avulla pystytään helposti määrittämään myös sellaisten rakennusten energiatehokkuus, joissa on sekä lämpimiä että puolilämpimiä tiloja. Laskennassa voidaan myös helposti ottaa huomioon massiivipuurakenteet sekä rakennusta ympäröivät vakiolämpöiset tilat (esim. jos rakennus liittyy julkisivustaan toiseen rakennukseen). Lue alta lisää, kuinka helppoa rakenteellinen energiatehokkuus on määrittää E-Laskimella. 

 

Rakennetyypit

Ulkoseinä-, yläpohja-, alapohja-, ikkuna- ja ovirakenteille määritetään projektiin kullekin yksi tai useampi rakennetyyppi. Rakennetyyppi sisältää rakenteen energiatehokkuuteen vaikuttavat ominaisuudet, kuten esimerkiksi U-arvon sekä mitoituslämpötilat. Ulkoseinä- ja alapohjarakenteille voidaan myös määrittää, millaiseen tilaan rakennetyyppi liittyy ulkopinnastaan (maanvastainen, ryömintätila, ulkoilma). Ikkunarakennetyypeille määritetään myös g-arvo, verho- sekä kehäkerroin.

 

Rakenneosat

Ulkoseinät, yläpohjat, alapohjat sekä ikkunat ja ovet lisätään laskentaan rakenneosina. Rakenneosat liitetään rakennetyyppeihin ja niille annetaan pinta-ala sekä lukumäärä. Rakenneosia voi laskennassa olla useita kymmeniä. Yksittäisessä rakenneosassa voidaan myös tarvittaessa ohittaa jokin liitetyn rakennetyypin ominaisuus esim. ikkunoissa verho- ja kehäkerroin.

Rakenneosien pinta-alat voidaan laskea joko bruttona tai nettona. Tämä tarkoittaa sitä, että ulkoseinä-, yläpohja- sekä alapohjarakenteiden mitat voidaan antaa kokonaismittoina ilman, että ikkunoiden tai ovien aloja on valmiiksi vähennetty. Ikkuna- ja ovirakenteet liitetään E-Laskimessa ulkoseinä- ja yläpohjarakennetyyppeihin, jolloin niiden pinta-ala vähennetään laskennassa automaattisesti em. rakennetyyppien yhteenlasketuista bruttoaloista. Ikkuna- ja ovirakenneosat voivat myös liittyä eri useaan rakennetyyppiin (esim. ikkunan pinta-alasta 35 % on ulkoseinätyypissä US1 ja 65 % ulkoseinätyypissä US2).  Liitetyt ikkuna- ja ovirakenteet saavat laskennassa esim. mitoituslämpötilansa sen mukaan, mihin rakennetyyppiin ne on liitetty.

Ikkuna- ja ovirakenteiden pinta-alat voidaan myös vaihtoehtoisesti määrittää bruttoaloina, jolloin niitä ei liitetä ulkoseinä- ja yläpohjarakenteisiin. E-Laskin mahdollistaa myös kokonaan tai osittain lasisten ulko-ovien aurinkolämpökuorman huomioimisen rakennuksen lämmitysenergiantarpeen määrittämisessä.

 

Kylmäsillat

Kylmäsiltojen vaikutus rakennuksen lämmitysenergiantarpeeseen voidaan E-Laskimessa huomioida kylmäsiltakohtaisesti tai olemassa olevien rakennusten tapauksessa voidaan käyttää automaattisesti laskettua 10 % osuutta rakenneosien lämmitysenergiantarpeesta. Ikkuna- ja ovirakenneosista aiheutuvat kylmäsiltojen pituudet sekä mitoituslämpötilat määrittyvät automaattisesti projektiin kuuluvien rakenneosien perusteella, jolloin niitä ei tarvitse erikseen laskea.

 

Ilmavuoto

Rakennuksen vaipan ilmavuodosta aiheutuva lämmitysenergian tarve voidaan E-Laskimessa laskea q50 tai n50 arvoon perustuen. E-Laskin huomioi ilmavuodosta aiheutuvan lämmitysenergiantarpeen laskennassa automaattisesti rakennuksen vaipan pinta-alan sekä vuotoilman lämpötilan.

Ilmanvaihto Ilmanvaihto

E-Laskimessa voit laskea koneellisen ja painovoimaisen ilmanvaihdon vaikutuksen rakennuksen energiatehokkuuteen. E-Laskin mahdollistaa myös osittaisen painovoimaisen ilmanvaihdon laskennan.

Koneellisen ilmanvaihdon laskennassa voit liittää projektiin useita tulo-/poisto- ja/tai poistoilmanvaihtokoneita. Voit määrittää mm. seuraavat laskentaparametrit konekohtaisesti:

 • tulo- ja poistoilma (ilmavirta, käyttöaikataulu, lämpötilat, ilmavirtojen lämpötilan nousu puhaltimessa)
 • tarpeenmukainen ilmanvaihto
 • LTO:n lämpötilasuhde
 • LTO-laitteen käyttöaikataulu
 • LTO:n jäätymissuojauslämpötila
 • ominaissähköteho (SFP) ja sähköteho
 • LTO:n tyyppi
 • jälkilämmityspatterin primäärienergianlähde
 • jälkilämmityspatterin käyttöaikataulu
Lämmitys ja käyttövesi Lämmitys ja käyttövesi

Tilojen ja ilmanvaihdon lämmitysjärjestelmän energiankulutuksen laskentaan E-Laskin antaa ison valikoiman vaihtoehtoja ja ominaisuuksia. Primäärisenä lämmöntuotantotapana voidaan käyttää kaikkia yleisimpiä lämmöntuotantotapoja. Lämpöpuppua primäärisenä lämmöntuotantotapana käyttävissä järjestelmissä voidaan sekundääriseksi lämmöntuotantotavaksi sähkön lisäksi valita mikä tahansa lämmöntuotantotapa (hybridijärjestelmä.) Lämpöpumpun lämpökerroin ja sillä tuotettu lämpöenergia voidaan laskea automatisoidusti ympäristöministeriön ohjeistukseen perustuen tai arvot voidaan syöttää numeerisesti erilliseen laskelmaan perustuen.

Rakennuksen lämmöntuotantojärjestelmään liittyviä lämmönjakelu- ja luovutusjärjestelmiä voidaan laskennassa määrittää useita, jolloin niiden yhteisvaikutus lämmönjakelun ja -luovutuksen hyötysuhteeseen sekä apulaitteiden sähköenergiankulutukseen huomioidaan automaattisesti.

Kaikkiin lämmitysjärjestelmiin voidaan myös lisätä ulkoilmalämpöpumppuja (ilma-ilma, ILP). Näiden lämpökerroin sekä tuotettu lämpöenergia lasketaan myös automatisoidusti ympäristöministeriön ohjeistukseen perustuen rakennuksen ikä ja muut ominaisuudet huomioiden. Myös varaavat tulisijat ovat tuettuina
E-Laskimessa. Märkätilojen sähköisen lattialämmityksen huomioiminen on myös mahdollista joko standardisoituun laskentatapaan tai erillislaskelmaan perustuen.

Laskennassa voidaan myös ottaa huomioon lämmitysjärjestelmään liittyvien rakennuksen sisään ja/tai ulkopuolelle lämpöhäviötä ja mahdollista lämpökuormaa aiheuttavat osat, kuten lämpöenergian varaajat sekä siirtoputkistot. 

Käyttövesijärjestelmän energiatehokkuuden laskenta tehdään E-Laskimessa ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaan. Laskennassa voidaan helposti ottaa huomioon mm. seuraavat tekijät:

 • käyttövesijohtojen asnnustapa ja eristystaso
 • päävesijohdon paineenhallintajärjestelmä
 • lämpimän käyttöveden varaajasäiliöiden lämpöhäviö ja -kuorma
 • lämpimän käyttöveden kiertojohdon sekä siihen liitettyjen lämmityslaitteiden lämpöhäviö ja kuorma.

Lisäksi E-Laskin mahdollistaa lämpimän käyttöveden kiertojohdon pumpun sähköenergian kulutuksen laskennan intuitiivisesti. Käyttövesijärjestelmän kuormat voidaan ottaa tilojen lämmityksen nettoenergiantarpeenmäärityksessä huomioon joko standardiarvoon tai erillislaskelmaan perustuen.

Tulokset Tulokset

Kaikki tulokset E-Laskimessa päivittyvät automaattisesti aina, kun teet muutoksia mihin tahansa laskentaparametriin. Näet muutosten vaikutuksen esim. viranomaisvaatimuksien täyttymiseen välittömästi aina ruudullasi.

Mistähän tämä arvo tulee? Ei hätää – E-Laskimessa näet kaikki laskennan pää- ja välitulokset taulukkomuodossa sekä kuvaajina. Tulokset auttavat käyttäjää ymmärtämään lähtötietojen vaikutuksen rakennuksen energiatehokkuuteen. Graafeista käyttäjä näkee nopeasti missä rakennuksen energiansäästöpotentiaali on ja mitä osa-alueita rakennuksen energiatehokkuuteen kannattaisi parantaa. Näet helposti esimerkiksi millaista osuutta energiankulutuksesta kukin rakennetyyppi tai ilmanvaihtokone edustaa kokonaisuudesta.

Tuloksia voidaan myös suodattaa esim. lämmitysenergian allokoitumiseen perustuen, eli voit nähdä tuloksista eriteltynä tilojen, ilmanvaihdon sekä käyttöveden lämmityksen eriteltynä. Suodatus voidaan myös tehdä primäärienergian mukaan, jolloin nähdään primäärienergiakohtaisesti mistä ostoenergiantarve muodostuu. Pää- ja välitulosten selkeä esitystapa sekä tulosten helppo suodatettavuus tekevätkin E-Laskimesta oivan työkalun myös koulutuskäyttöön.

Tulosteet ja integraatiot Tulosteet ja integraatiot

E-Laskimesta saat kaikki viranomaisvaatimukset täyttävät tulosteet helposti nappia painamalla. mm. seuraavat tulosteet ovat saatavilla yksittäisinä tai yhdistettynä .pdf-tiedostona:

 • Uudisrakennuksen energiaselvitys (2018 ja 2013 lainsäädäntöjen mukaisesti)
 • Olemassa olevien rakennusten energiatodistukset kaikkiin rakennustyyppeihin
 • Lämpöhäviöiden tasauslaskenta (2018 ja 2013 lainsäädäntöjen mukaisesti)
 • Erillinen E-lukulaskelma.

Voit tarkastella .pdf-tulosteita E-Laskimessa myös suoraan ruudulta lataamatta niitä koneelle jokaisen muutoksen jälkeen.

Energiatodistusrekisteri.fi

E-Laskin tarjoaa integraation ARA:n energiatodistusrekisteriin, jonka avulla siirrät energiatodistukset viranomaisrekisteriin napin painalluksella.

Omavaraisenergiat Omavaraisenergiat

E-Laskin tukee myös rakennuksessa tuotettujen omavaraisenergioiden tuotannon ja käytön huomioimisen energialaskelmissa. Tällä hetkellä tuettuina ovat aurinkosähköjärjestelmät (aurinkopaneelit) ja aurinkokeräimet.

Aurinkosähköjärjestelmän energiantuottolaskelma syntyy nopeasti ja näet siitä myös tuoton jakauman kuukausitasolla. Voit lisätä järjestelmään useita erillisiä paneelialueita. Kunkin paneelialueen pinta-ala, ilmansuunta, kallistuskulma ja kokonaishyötysuhde voidaan määrittää erikseen. Tuloksissa näet kuukausitasolla eriteltynä myös sen, kuinka aurinkosähköjärjestelmällä tuotettavaa sähköä voidaan hyödyntää rakennuksessa eri järjestelmien energiantarpeen kattamiseksi. Lisäksi tuloksissa on eritelty kuukausitasolla se osuus aurinkosähköjärjestelmällä tuotetusta sähköenergiasta, jota ei voida hyödyntää rakennuksessa (ylituotanto).  Näin voit optimoida aurinkosähköjärjestelmää myös sen mukaan, kuinka paljon sähköenergiaa on tarkoitus myydä verkkoon.

Voit myös helposti selvittää kuinka suuren osan lämpimän käyttöveden vaatimasta lämmitysenergiasta voit tuottaa aurinkokeräinjärjestelmällä. Kuten aurinkosähköjärjestelmät, myös aurinkokeräinjärjestelmät lisäät keräinalueina, jolloin kunkin alueen ominaisuudet voidaan määrittää aluekohtaisesti.

Omavaraisenergiantuotanto on mukana myös skenaariotyökalussa, jolloin voit helposti laatia esim. olemassa olevalle rakennukselle energiatehokkuutta parantavan toimenpide-ehdotuksen joka perustuu aurinkosähkö- tai -keräinjärjestelmään.

Skenariot Skenariot

Skenarioiden avulla luot helposti vaihtoehtoisia rakenteellisia ja taloteknisiä ratkaisuja projektiisi ja näet näiden vaikutuksen rakennuksen energiatehokkuuteen sekä viranomaisvaatimusten täyttämiseen. Skenariot ovat täysin dynaamisia suhteessa projektin laskentaparametreihin. Tämä tarkoittaa sitä, että skenariot vertautuvat muutoksista huolimatta aina projektissa aktiivisena oleviin valintoihin. 

Skenariota voidaan käyttää uudisrakennusten kohdalla esim. optimaalisen kokonaisratkaisun hakemiseen. Voit testata helposti erilaisia kokoonpanoja ja antaa asiakkaallesi ehdotuksia muutoksista, joilla voidaan optimoida rakennuksen energiatehokkuutta. Rakennetyyppeihin ja ilmanvaihtokoneisiin liittyvät skenaariot voidaan määrittää korvaajaan joko projektissa kaikki olevat vastaavat resurssit tai kohdistamaan vaikutus vain yhteen tiettyyn resurssiin (esim. ilmnvaihtokone tai yläpohjarakennetyyppi).

Skenarioilla luot myös helposti ja nopeasti olemassa olevan rakennuksen energiatodistukselle energiatehokkuuden parannusehdotukset. Parannusehdotukset lisätään energiatodistukselle automaattisesti skenarioiden perusteella ja ne päivittyvät automaattisesti projektin tai skenarion parametrien muuttuessa. Voit tietysti luoda parannusehdotukset myös manuaalisesti erillislaskelmaan perustuen. Skenariot kulkevat myös projektien mukana, jolloin voit sisällyttää haluamasi skenario vaikkapa projektisapluunaan. Voit tämän jälkeen esim. luoda kaikki olemassa olevien rakennusten energiatodistusprojektisi tämän sapluunan pohjalta, jolloin sinulla on aina käytössäsi valmiit parannushedotukset – kätevää, eikö?

Ohjeistus Ohjeistus

Olemme panostaneet E-Laskimen käyttäjäystävällisyyteen lisäämällä siihen paljon ohjeistusta. Aina kun näet oheisen infopainikkeen sovelluksessa, saat lisätietoja kyseisen parametrin vaikutuksesta laskelmaan klikkaamalla painiketta. Näihin ohjeistuksiin on myös sisällytetty paljon viittauksia mm.  ympäristöministeriön asetuksiin ja laskentaohjeistukseen sekä muuhun materiaaliin, jotka auttavat käyttäjää ymmärtämään laskennan kulkua ja valitsemaan kulloinkin oikean arvon.